Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud

"Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter." forskning.se "Ljudning är A och O" (2019)

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolstil webbversion

Skolstil är ett enkelt skrivprogram. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Hela texten och markerad text går att få uppläst. Orden som läses upp markeras och det går att välja läshastighet.

Bokstäverna ser ut som de bokstäver eleven lär sig att skriva med penna.

Det går även att använda hjälplinjer

Det går att skriva ut skrivanvisningar och övningsblad. Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror. Övningsbladen har hjälplinjer där varje rad inleds med en bokstav med pilar som visar skrivriktning. (Enligt läroplanen ska elever i åk 3 kunna skriva läslig handstil).

Abonnemang

Priset är 300 kr/klasslicens för 12 månader. Upp till 30 elever.

Konton och inloggning

Inloggning sker antingen med användarnamn och lösenord eller via Skolon och Skolfederation.

Kontakt